Vinderen af Skæring Bæk idékonkurrence

Vi kan nu løfte sløret for, hvem vinderen af idékonkurrencen for bebyggelsen i AABs nye afdeling i Skæring Bæk (etape II) er.  Det blev
Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde APS og STED Aps, som løb med førstepladsen.

Det var en enig dommerkomité, som tildelte forslaget en førstepræmie. Forslaget vægter at skabe en bystruktur, der er meget lokal, sammenhængende og visionær på samme tid, og med fokus på ”det gode boligliv” for både aktive familier, unge og ældre.

Idékonkurrencen blev udskrevet i efteråret 2019 og AAB har modtaget 55 forslagsstillere fra både ind- og udland, som hver især har givet spændende bud på fremtidens almene boliger. Der har i konkurrencen været lagt vægt på fire hovedtemaer: fællesskab, natur, bebyggelse og sammenhæng.

I alt syv forslag er blevet præmieret med henholdsvis 1. præmie, 2. præmie, 3. præmie og fire tilkøb, det vil sige, at dele af et forslag er præmieret.

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes med henblik på lokalplanudarbejdelse og efterfølgende realisering.