Hvis du vil fremleje din bolig

Du har mulighed for at fremleje din bolig, hvis du skal flytte i en begrænset periode. Du kan fremleje din bolig helt eller delvist.

Fuld fremleje kan du gøre i op til to år og skal flytte midlertidigt på grund af
1) sygdom
2) studie
3) forretningsrejse 
4) midlertidig ansættelse

Klik her, og udfyld blanketten for at ansøge om fuld fremleje

Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

Klik her, og udfyld blanketten for at ansøge om delvis fremleje

Når du fremlejer din bolig, har du stadigvæk ansvaret for boligen, herunder:

  • At huslejen bliver betalt. 
  • At husordenen bliver overholdt.
  • At boligen ikke misligholdes.

Generelle regler om fremleje

  • Ved fremleje må du ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, og højest én person pr. beboelsesrum.
  • Ved delvis fremleje må du højest udleje halvdelen af din bolig. Det vil fx sige, at du kun må fremleje ét værelse i en treværelsesbolig.
  • Fremlejeren kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt.
  • Hvis du vil fremleje en ungdomsbolig, kan din boligorganisation kræve dokumentation for, at fremlejetageren er studerende.
  • I afdelinger med fleksibels udlejning skal fremlejetager opfylde kriterierne for tildeling af bolig. Det betyder, at fremlejetager skal enten være i arbejde eller på studerende på en videregående uddannelse.

Fremleje i afd. 24 - Skovgårdsparken gælder særlig regel

Ved fremleje af bolig i afdelingen, skal fremlejetager udover at opfylde samme kriterier som ved fortrin (se ovenfor) også kunne fremvise dokumentation for ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet.

Boliggarantibevis

I stedet for at fremleje kan du vælge at flytte helt og købe et boliggarantibevis. Med dette garantibevis kommer du foran i boligkøen, hvis du inden for tre år, efter du er flyttet, ønsker at flytte tilbage til en lignende bolig i samme område.