A-ordning eller B-ordning

A-ORDNING

Under A-ordningen flytter du som beboer ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Du skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.
Ved fraflytning deler du/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normal istandsættelse af boligen.
Fordelingen afhænger af din boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen – over en periode på 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan du altså flytte »gratis« – bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af dig.

Normalistandsættelsen omfatter nødvendig
• maling af lofter
• maling/tapetsering af vægge
• rengøring

Der sker ikke nogen normalistandsættelse, der hvor boligen fremtræder nyistandsat. Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet.
Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

B-ORDNING

Under B-ordningen overtager du som beboer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme dag.

Du indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Du tilrettelægger selv vedligeholdelsen i boperioden, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Overstiger udgifterne beløbet på din vedligeholdelseskonto, skal du selv betale differencen.

Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde. AAB foretager stikprøvekontrol af vedligeholdelsesarbejdet. Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes – bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse.