Opsig din bolig

Hvis du vil opsige din bolig, skal du udfylde og underskrive en opsigelsesblanket. Vi gør opmærksom på, at blanketten skal underskrives med NemID. Er du fritaget for brug af NemID, kan du udfylde og printe blanketten, og derefter sætte din underskrift på dokumentet.

Alle vores boliger har 2 eller 3 måneders opsigelse frem til den 1. i en måned:

  • Er du flyttet ind før den 1/3 2011 er der 2 måneders opsigelse.
  • Er du flyttet ind efter den 1/3 2011 er der 3 måneders opsigelse.
  • Ungdomsboliger har 3 måneders opsigelse frem til den 1. i en måned.

Vær opmærksom på tre ting, når du opsiger din bolig:

  • Hvis du bor i en bolig med B-ordning lukker din vedligeholdelseskonto, så snart du har opsagt din bolig.
  • Du kan købe et boliggarantibevis, med sådan et i hånden kommer du foran i ventelistekøen, hvis du søger bolig igen indenfor tre år.
  • Det oplyste telefonnummer i opsigelsen, vil bilve brugt i forbindelse med udsendelse af tilbud til interesserede ansøgere.