Vejledning og regler for VH

Hvad er en VH-rekvisition
En VH-rekvisition kan du bruge til at købe maling, tapet og gulvbehandling med. Du laver selv en VH-rekvisition i Beboerweb.

Med en VH-rekvisition kan du:

 • Købe maling, når du selv vil male i din bolig
 • Købe tapet, når du selv vil tapetsere i din bolig
 • Få en maler til at lave maler- eller tapetserarbejdet i din bolig
 • Få et gulvfirma til at behandle gulve i din bolig.

VH-rekvisitionen bliver sendt til den forhandler, du køber maling hos fra forhandlerlisten. Forhandleren vil afregne direkte med AABs administration..

Vælger du en forhandler, der ikke er på forhandlerlisten, skal du selv lægge pengene ud. Du skal selv sende fakturaen/kvitteringen fra forhandleren til AAB. Vi overfører derefter pengene til din NemKonto.

Det skal du være opmærksom på, før du bruger din VH-rekvisition:

 1. Malervarer skal være købt i Danmark.
 2. Internethandel accepteres (skal kunne udstede en dansk faktura).
 3. Malerforretningen, malerfirmaet og gulvfirmaet skal have et gyldigt CVR-nr.
 4. Fakturaen der afleveres til AAB skal være originalfakturaen.
 5. Fakturaen skal være udstedt til dig eller din samlever.
 6. Malerarbejdet skal være foretaget 90 dage efter at malingen er købt/bestilt.
 7. VH-rekvisitionen og summen af fakturaerne skal være på minimum kr. 300.
 8. Der accepteres kun gulvbehandling, der er udført af et firma med speciale i gulvbehandling.

Du skal vide, at AAB har ret til at efterse om malerarbejdet eller gulvbehandlingen er udført tilfredsstillende. Hvis AAB vurderer, at det ikke er i orden, kan du risikere selv at skulle betale for arbejdet. Hvis du ikke giver os adgang til at efterse arbejdet, risikerer du også selv, at skulle betale for malingen eller arbejdet.

Særligt ved fraflytning
Når du opsiger din bolig, så lukkes Vedligeholdelseskontoren og du kan ikke længer få refunderet køb fra Vedligeholdelseskontoren. Det er derfor vigtig, at alle køb skal være foetaget, og fakturaen skal være indsendt til AAB inden opsigelse af boligen.

Har du spørgsmål til brug af vedligeholdelseskontoen, eller til VH-rekvisitionen, er du velkommen til at kontakte dit Servicecenter.