Bestyrelsen for AAB

  • Dan Christensen, formand
  • Bendt Nielsen, næstformand
  • Peter Kragballe, sekretær
  • Anders Nielsen 
  • Karin Jørgensen
  • Bettina Grumsen
  • Mette Hvid Johannesen

Alle medlemmerne er beboere i AAB.

Bestyrelsen bliver valgt på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen fastlægger organisationens

  • overordnede mål
  • boligpolitik
  • strategi

Bestyrelsen ansætter organisations direktør.

Bestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for AAB.