Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder hver måned (ikke i juli).

Referatet bliver først endeligt godkendt på næstfølgende bestyrelsesmøde